silo weighing

פתרונות שקילה יחודיים למיכלים בעומסים שונים. החל ממיכלים לעומס של גרמים ועד מיכלים לעומס של מאות ואלפי טונות של חומר.

Description

מדידת כמות החומר במיכלים

חברת שקילה מתאימה למיכלים שונים פתרונות שקילה שונים.

ישנם פתרונות למיכלים סטטיים, פתרונות אחרים למיכלים עם רעידות ופתרונות שונים לחלוטין למיכלים עם בוחשים שונים.

החברה מבצעת פרוייקטים שלמים של התקנת מתמרים, חיווט וכיול המשקלים במיכלים.

צרו עימנו קשר עוד היום להתאמת פתרון.